Категория: Проекти

Si4735 All-Mode Receiver

Настоящият проект е по скоро така нареченият „proof of concept“. Този проект имаше за цел да задоволи една моя идея възникнала в главата ми преди доста време, за джобен приемник…